บทความจากผู้บริหาร

ในยุคปัจจุบันได้พบการเปลี่ยนแปลงทางด้านการอุปโภค บริโภคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเวลาเร่งรีบของแต่ละวัน ทางผู้บริหารจึงได้คิดค้นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและตรงกับความต้องการของผู้บริโภค

บริษัท อัญชัญ อินเตอร์แพค จำกัด ได้ตระหนักว่าบรรจุภัณฑ์หรือ แพคเกจจิ้ง นั้นไม่เป็นเพียงแค่บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร น้ำ หรือขนมเท่านั้น แต่ยังสร้างสรรค์ศิลปะบนโต๊ะอาหาร หรืองานสังสรรค์ของท่านให้มีบรรยากาศสดใส สนุกสนานมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังสามารถใช้สื่อสารหรือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้บริโภคได้อีกด้วย

ด้วยความรู้ ความสามารถ ประกอบกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้เราสามารถผลิตและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร ออกสู่ท้องตลาดใหม่ๆ ได้อย่างมากมาย

“การสร้างสรรค์มูลค่าทางการตลาดสำหรับลูกค้า คือ ส่วนหนึ่งในภาระกิจของอัญชัญ”