แนะนำการใช้สินค้า

บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารและ เครื่องดื่ม

ใช้ใส่ของประดับ ตกแต่ง และของชำร่วย