สินค้าอัญชัญ

C-30

Code : C-30
Product Name : ถ้วยชิม 30 cc.
Materials : PP. Natural
Dimension : Ø 45 mm x 45 mm
Capacity : 1 oz./ 30 ml.
Packing/Box : 5,000 pcs. (100×50ห่อ)