สินค้าอัญชัญ

LT-PP

Code : LT-PP
Product Name : ฝาถาด PP
Materials : PP. Natural
Dimension : 123x183x13 mm.